• Keepin' It Reo in a digital learning space 

      Komene, T.M. (2018-04)
      Te mihinga komene (presenter) Nō whea ahau? Nō whea koe? Te paerewa - te tiriti o waitangi partnership Ko wai tō ingoa? Tohutō - macrons Kīwaha - expression, saying Te reo hangarau - DT [digi tech] terms E rima a ...